Copywrite

Copywriting

Med copywriting menas att vi tagit fram textmaterial och rubriker till din webbsida för att på ett så tydligt och bra vis som möjligt förmedla era tjänster och produkter. Copywriting är tätt sammankopplat med SEO-optimering då man gärna vill inkludera viktiga sökfraser och sökord i de texter som ska publiceras på webbsidan för och maximera chanserna att fånga upp organisk trafik. Alltså personer som söker efter just dina tjänster och produkter på Google eller andra sökmotorer.

Det här passar dig utmärkt om du känner att du har idétorka och inte själv vill skriva säljande texter och information för din webbsida.

Jag Vill bli Kontaktad
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
STÄNG
X