Cookie & Integritetspolicy

Den här policyn är upprättad för Cajber Softworks AB (559097-6295) vidare kallat "vi" eller "oss". Policyn gäller för www.cajber.se, också kallat "hemsidan". Policyn är senast reviderad 2020-11-25.

Cookies vi Använder

Google Analytics

Vi använder Google Analytics med anonymiseringsfunktion för att spåra ditt beteende på hemsidan och se vart du kommer ifrån. Eftersom anonymiseringsfunktion används finns det inget sätt för oss att veta din exakta IP-adress eller annan känslig information.

Följande cookies lagras av Google Analytics:

_ga

Utgår efter 2 år.

_gid

Utgår efter 24 timmar.

_gat / _dc_gtm_<egendomsID>

Utgår efter 1 minut.

_gac_<egendomsID>

Utgår efter 90 dagar.

Personuppgiftshantering

De personuppgifter vi öppet samlar in på hemsidan är ditt telefonnummer och emailadress när du skickar förfrågan till oss att bli kontaktad.

I annat fall är det frivilligt och upp till dig vilka uppgifter du vill delge oss när du kontaktar oss via exempelvis mail.

När vi inleder ett projekt tillsammans eller ett samarbete så behöver vi samla in de person eller företagsuppgifter som krävs enligt svensk bokföringslag för att kunna fakturera för de tjänster vi köper eller utför.

Vi sparar personuppgifter så långt som krävs enligt svenska bokföringsregler - vilket idag är 7 år. I annat fall kan du kontakta oss för att få personuppgifter raderade.

Vill du radera dina personliga uppgifter?

Om du vill säkerställa att dina personuppgifter är raderade eller att du vill få dem raderade ur digitala databaser så kontaktar du oss på hello@cajber.se eller 0176-20 80 45

Vi Cajber Softworks AB (559097-6295) är personuppgiftsansvarig.